Náš POKŘIK

Žlutá, modrá to jsou barvy naše,
porazíme soupeře a vítězství je naše.
Kdo neskáče není z BENE - HOP HOP HOP.
Kdo neskáče není z BENE - HOP HOP HOP.