FINANCE


Na základě rozhodnutí Výkonného výboru SK Benešov byl zaveden nový systém placení hráčských příspěvků v roce 2019!

Více informací naleznete zde: 

https://www.skbenesov.cz/aktuality/detail/20-hracske-prispevky-v-roce-2019


Od 1.1.2019 platby zasílejte na jednotný účet SK Benešov u ČSOB: 

číslo účtu : 182972555/0300
SK Benešov bude emailem zasílat faktury, kde budou veškeré informace.

Prosíme posílat platbu 500,- Kč/měsíc
Platba vždy do desátého v měsíci.

Neplatí se vždy za červenec a srpen.

Děkujeme.

Aktuální stav našeho účtu je 9.240,- Kč.