FINANCE


Na základě rozhodnutí Výkonného výboru SK Benešov byl zaveden nový systém placení hráčských příspěvků v roce 2019!

Více informací naleznete zde: 

https://www.skbenesov.cz/aktuality/detail/20-hracske-prispevky-v-roce-2019


Takže do konce roku 2018 platí, že je:

Vytvořen účet u MONETA BANK 

číslo účtu : 226911288/0600

Prosíme posílat platbu 500,- Kč/měsíc, vždy se jménem dítěte. Platby lze posílat i dopředu. Platba vždy do desátého v měsíci.

Neplatí se vždy za červenec a srpen

Děkujeme.


Stav našeho účtu.

K 20.11.2018 je na našem účtu částka 4.280,- Kč.