INFORMACE


Administrativa spojená se slučováním klubu

Vzhledem ke změnám v klubu, kdy ze dvou klubů SK Benešov a SK Benešov mládež se vytváří jeden klub SK Benešov,  je nutné s tímto vyřídit povinnou administrativu. Z tohoto důvodu bude zapotřebí v blízké době vyplnit a podepsat některé formuláře, které jsou k tomuto nutností. Tyto jednotlivé formuláře vám dodáme na trénincích. 

Formuláře vyplňte dle uvedených vzorů v příloze. Každý formulář ve dvojím vyhotovení s tím, že tam doplňte ID hráče. Tyto ID čísla máte uvedeny v příloze, ale nejsou kompletní. Takže, kdo tam nemá uvedeno ID, tak to vyplňte bez něho a my (trenéři) nebo na sekretariátu klubu to doplní později.
Vyplněné formuláře prosím přineste na trénink. Děkujeme


Nabídka na testování hráčů od ProFutbolAnaytics - blíže viz přiložený soubor.


Na základě rozhodnutí Výkonného výboru SK Benešov byl zaveden nový systém placení hráčských příspěvků v roce 2019!

Více informací naleznete zde:

https://www.skbenesov.cz/aktuality/detail/20-hracske-prispevky-v-roce-2019


AKADEMIE COERVER bude pořádat v Benešově přes zimu fotbalové tréninky.
11 tréninků - každý trénink trvá 1,5 hodiny (od 18:00 hod. do 19:30 hod.)
Cena: 3.500,- Kč
V případě zájmu je možno se již nyní přihlásit na www.coerver.cz.  


Omluvit své dítě z tréninku můžete v sekci OMLUVENKY nebo sms trenérům.